Vue.js from zero to one | Bài 1 - Giới thiệu về frontend framework vue 3

Posted on:29 tháng 1, 2024 at 03:51

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng desktop dần được thay thế và chuyển đổi lên nền tảng web browser, việc xây dựng các ứng dụng web ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi lập trình viên phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để xây dựng những trang web có giao diện đẹp đồng thời đảm bảo hiệu năng cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.

Với cộng đồng mạnh mẽ, các thư viện cũng như frame work xây dựng giao diện người dùng ngày càng phát triển và trở nên mạnh mẽ, nổi bật trong số những framework xây dựng giao diện người dùng được những lập trình viên ưa chuộng nhất hiện nay chính là Vue.js.

Bài viết này mình sẽ giới thiệu về phiên bản mới nhất của Vue.js và hệ sinh thái của nó.

Table of contents

Open Table of contents

Giới thiệu về frontend framework Vue.js version 3

Như trang chủ của vue có giới thiệu, Vue (phát âm tương tự như từ view trong tiếng anh) là một Framework tiên tiến trong việc xây dựng giao diện người dùng.

Các ưu điểm của vue có thể kể đến như

Vue.js phiên bản 3 có gì để trở nên khác biệt

Là phiên bản mới nhất của vue được phát hành cuối nằm 2020 vue 3 có nhiều cải tiến so với thế hệ trước của mình, một số cải tiến có thể kể đến như:

Hệ sinh thái của Vue.js

Vue là một framework mạnh mẽ và hệ sinh thái của nó có thể kể đến như

Khởi tạo một ứng dụng Vue.js với vite, composition api, script setup

Mặc đinh khi khở tạo ứng dụng, vue sử dụng build tool nhà trồng được là Vite (phát âm là vít không phải vai nhé).

Để chạy được ứng dụng với vue, chúng ta cần có nodejs và npm được cài trong máy, kiểm tra xem nodejs đã được cài trên máy của bạn chưa bằng lệnh sau

node - v;
v18.12.1

Nếu node js của bạn chạy phiên bản thấp hơn v16 hoặc chưa có thì bạn lên trang chủ của nodejs và tải về phiên bản mới nhé. Nếu bạn đã có nodejs phiên bản lớn hơn v16 thì bắt đầu thôi nào.

Chạy lệnh sau để tạo mới một project vue

npm init vue@latest

Ở series cơ bản này mình sẽ không sử dụng router và store

npm init vue@latest

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework

Project name: ... todo-list
Add TypeScript? ... No / Yes
Add JSX Support? ... No / Yes
Add Vue Router for Single Page Application development? ... No / Yes
Add Pinia for state management? ... No / Yes
Add Vitest for Unit Testing? ... No / Yes
Add an End-to-End Testing Solution? » No
Add ESLint for code quality? ... No / Yes

Scaffolding project in C:\Data\Trainning\codergenz\todo-list...

Done. Now run:

 cd todo-list
 npm install
 npm run dev

Vue.js 3 folder structure

├── public/
├── src/
│  ├── assets/
│  │  ├── images/
│  │  └── styles/
│  ├── components/
│  │  └── HelloWorld.vue
│  ├── App.vue
│  └── main.ts
├── index.html
├── .gitignore
├── package.json
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts

Thư mục public

Thư mục src

Thư mục src/assets

Thư mục src/components

App.vue

main.ts

index.html

package.json

tsconfig.json

vite.config.ts

Tổng kết

Bài tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu học những concept cơ bản của vue 3 và xây dựng một ứng dung TODO MVC bằng vue 3. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về vue 3, chúc bạn một ngày tốt lành.